De sport

In 2015 heeft de EUFA amputatievoetbal officieel erkend als sport,  eind 2016 heeft ook de KNVB Amputatie-Voetbal officieel erkend als sport. Het Nederlands Amputatie Voetbalteam is kandidaat-lid van de European Amputee Football Federation (EAFF). De EAFF zet het beleid ten aanzien van Amputatie-Voetbal uit, zo stelt zij de voetbalregels voor (kandidaat) leden vast. Daarnaast is Amputatievoetbal Nederland aangesloten bij de WAFF , de World Amputee Football Federation.

Bij het amputatie-voetbal worden andere spelregels gehanteerd dan bij regulier voetbal. De belangrijkste regels zijn hieronder opgesomd.

  • Elk team mag zeven spelers opstellen (zes veldspelers + één keeper)
  • Er mag onbeperkt worden gewisseld
  • Een veldspeler mist (een deel van) zijn been
  • Een keeper mist (een deel van) zijn arm
  • Zowel speler als keeper mag alleen gebruik maken van zijn volledige arm of volledige been. Dit om iedereen in het veld onder dezelfde omstandigheden te laten spelen
  • De veldspelers gebruiken krukken om zichzelf voort te bewegen. Deze krukken mogen echter niet worden gebruikt als obstructiemiddel voor de bal of speler
  • Een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten

Amputatievoetbal wordt internationaal beoefend, zo worden er EK ’s en WK ’s gespeeld. Er bestaat in Nederland nog geen officiële competitie voor amputatievoetbal, maar er wordt in Utrecht al wel wekelijks getraind. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor amputatievoetbal? Neem contact op met de Adri van Ingen van de Stichting Amputatievoetbal Nederland: info@amputatievoetbal.nl.

Share